باتشکر از تمامی دانش آموزانی که در تهیه وتدوین این سوالات همکاری داشته اند

 

گزینه های صحیح را مشخص کنید        
-نور باعث چه چیزهایی می شود ؟

-دیدن اجسام     2-گرما وروشنایی      3غذا سازی گیاهان        4-همه موارد
2-چند دلیل برای حرکت نور در خط مستقیم
1-وجود سایه ها      2-گرما         3-خسوف وکسوف              4-مورد 1و3
3-کدام یک از موارد زیر در بازتابش نور موثر نیست؟
رنگ اجسام               کلفتی اجسام              زبری                   صافی
4-در پریسکوپ(چشم زیر دریایی)از چه نوع آینه  ای استفاده می شود؟
کاو  (فرو رفته)               کوژ(برآمده)              تخت               محدب
5-در کدام یک از موارد زیر آینه محدب (برآمده  یا کوژ) استفاده میشود ؟
آرایشگاه            زبیا بین              آینه بغل ماشین                  پریسکوپ
برای استفاده از انرژی خورشید از چه آینه ای استفاده می شود ؟
 تخت                  مقعر                  محدب                       هیچکدام
6-فاصله یک جسم تا تصویرش 86 سا نتیمتر است فاصله جسم تا آینه چند سانتیمتر است ؟
172 س                80 س                  43س                    34 س     
در کدام  وسیله از عدسی استفاده نشده است ؟
پریسکوپ            عینک              تلسکوپ              دوربین عکاسی  
9-کدام یک از اجسام زیر توانا یی بیشتری برای جذب نور دارد ؟
آینه              شیشه پنجره               کاغذ سفید             دیوار گچی
10-در کدام یک می توانیم تصویر بزرگتری از جسم ایجاد کنیم ؟
آینه تخت              آینه مقعر              آینه محدب              آینه کوژ
کدام گزینه منیر است ؟
کرم شب تاب                کرم ابریشم               ماه                 آینه
12- کدام یک چشمه ی نور گسترده است ؟
خورشید                  شمع                   ماه                   مورد 1و2
13- تصویر یک جسم در آینه ای کوچکتر از جسم و مستقیم تشکیل شده است  نوع این آینه چیست؟
تخت              مقعر                محدب              همه ی موارد احتمال دارد
14-اگر زاویه بین دو آینه را بزرگتر کنیم ......
تعداد تصویر ها بیشتر می شود                      تعداد تصویرها کمتر می شود
تصویری ایجاد نمی شود                           بی نهایت تصویر ایجاد می شود
15- تصویر در آینه محدب همواره .......,
   حقیقی مستقیم وکوچکتر                            مجازی کوچکتر ووارونه     مجازی کوچکتر ومستقیم                              تصویر ایجاد نمی شود
16-تصویر عدد 717171 در آینه ی تخت کدام است ؟
181818         171717             717171         818181

     به سوالات زیر پاسخ دهید
1-به چه اجسامی منیر می گویند ؟
2-چشمه نور  یعنی چه؟ چند نوع چشمه نور وجود دارد ؟
3-نور چیست وموجب چه چیز هایی می شود ؟
4-به چه اجسامی غیر منیر می گویند ؟
5-اجسام غیر منیر  به چند دسته تقسیم می شوند ؟
6-سه چشمه ی نور گسترده را نام ببرید
7-باز تابش یعنی چه؟
8-به چه اجسامی شفاف  می گویند ؟
9-چه چیزهایی در باز تابش نور موثر است ؟
10-آینه ها را چگونه می سازند ؟ چند آینه داریم ؟
11-ویژگی های تصویر در آینه تخت را بنویس .
12 -ازآینه مقعر درچه مواردی استفاده میشود ؟
13-اگر بخواهیم یک تصویر حقیقی ایجاد کنیم از چه آینه ای استفاده میکنیم ؟جسم را در چه فاصله ای قرار بدهیم ؟
14-چه چیزهایی نشانه ی شکست نور هستند؟
15-چرا وقتی قاشقی رادر لیوان آبی قرار می دهیم شکسته به نظر می رسد ؟
16-چگونه می توانید یک چشمه نور نقطه  ای را نمایش بدهید ؟
17-دلیلی بیاورید که سرعت نور از صدا  بیشتر است .
18-پریسکوپ را چگونه می سازند ؟
19-کوره ی آفتابی به چه منظوری ساخته می شود ؟
20 -به چه اجسامی کدر می گویند ؟سه نمونه نام ببرید.
21-چه شرایطی برای دیدن  اجسام لازم است؟
22-علت اینکه بعضی اجسام کدر به نظر می رسند چیست؟
23-در هر یک از ابزارهای زیر از چه نوع آینه ای استفاده شده است ؟تاريخ : ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ | ٢:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : طاهره شکیبایی | نظرات ()

نور  نوعی انرژی است که  با سرعت  300000(سیصد هزار )کیلو متر در ثانیه  در فضا  سیرمی کند.و موجب

1- دیدن اجسام می شود

2- موجب غذا سازی گیاهان  می شود

3-با عث  روشنایی وگرما  می شود

باعث  کارکردن  کلیه ی وسایل  نوری  می شود

برای اینکه اجسام دیده شوند یا باید از آن  جسم  به چشم ما نور بتابد  یعنی  جسم از خودش بتاباند  ویا  نورهایی که بر آن  تابیده می شود به طرف  چشم ما باز تاب کند .

به همین دلیل ااجسام به  دو دسته تقسیم می شوند

1-اجسام  منیر یا  چشمه ی نور : اجسامی  که از خود نور تولید می کنند  مثل خورشید و لامپ روشن ، شمع روشن  وچوب در حال سوختن .

2-اجسام غیر منیر : این اجسام از خود نوری ندارند  بلکه نوری که از چشمه ی نور به آنها می   تابد را به طرف چشم  ما باز  می گردانند  در نتیجه ماآنها را می بینیم  .

انواع چشمه ی نور :

1-چشمه ی گسترده مانند  شی نورانی مانند خورشید  شمع روشن  چراغ روشن و.....

2- چشمه ی نور نقطه ای : اگر     در اتاقی تاریک داخل جعبه ای که در دیواره ی ان  یک روزنه ی  کوچک  ایجاد کرده ایم  شمعی  روشنی قرار دهیم نور شمع پس گذشتن از روزنه  منتشر  می شود وروزنه مانند یک چشمه نور کوچک  عمل می کند که به آن چشمه ی نقطه ای نور می گویند .

  

اجسام  غیر منیر از نظر عبور به سه دسته  تقسیم می شوند .

1-اجسام شفاف :نور را از خود عبور می دهند  مانند هوا ،شیشه ، آب و...

2-اجسام نیمه شفاف : نور ازآنها عبور می کند  ولی از پشت آنها  اجسام دیگر  به طور  واضح دیده نمی شود مانند شیشه های مات و........

3-اجسام  کدر که نور از آنها عبور نمی کند  مانند آجر، چوب و.......

نور در خط مستقیم  منتشر می شود  چند دلیل برای اثبات آن هست .

1- وجود سایه ها           2- عبور نور از لابلای شاخ برگ درختان      3- خورشید گرفتگی وماه گرفتگی

 خورشید گرفتگی :می دانیم که ماه به دور زمین وهر دوآنها به خورشید می چر خند اگر در   این  گردش هر سه روی یک خط راست واقع شوند وماه در وسط آنها قرار بگیرد  ماه جلو نور خورشید را گرفته و سایه ی آن روی زمین می افتد  وکسانی که در سایه ی ماه باشند خورشید را نمی بینند

ودر این صورت می گوییم خورشید گر فتگی (کسوف)رخ داده است .

ماه گرفتگی (خسوف):واگر زمین بین خورشید وماه قرار بگیرد  زمین جلو نور خورشید را می گیرد وسایه ی آن روی ماه مافتد  وآن را تاریک می کند .

باز تاب نور در سطح  صاف مثل  آینه  به صورت منظم رخ  می دهد وتصویر شفاف  وروشن ایجاد می شود  .

در اجسامی که سطح نا هموار ی دارند مثل مقوا  باز تاب نور نا منظم رخ می دهد وتصویر اجسام  مبهم ونا مشخص  ایجاد می شود

شکست نور :وقتی نور به طور مایل از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگری وارد شود به علت رقیق  ویا غلیظ بودن محیط دوم  سرعت ان تغییر می کند  وتغییر مسیر می دهد 

مثال:اگر یک قاشق را در لیوان پر از آب فرو ببریم  آنرا در محل ورود به آب شکسته می بینید  که  علت شکست نور است

سراب :شاید شما هم هنگام مسافرت در جاده های اسفا لت ومستقیم ویا د ربیا بان ها ی گر م از دو پدیده ی سراب را مشاهده کرده باشید   باید بدانید که این پدیده به علت شکست نور است 

 

وقتی نور خورشید برروی زمین می تابد هوای پا یین تر گرم تر ودر نتیجه رقیق تر از هوای قسمت های بالا است  ونورکه از قسمت  غلیظ بالا به هوای رقیق نزدیک زمین وارد می شود سرعتش تغییر یافته ومسیرش هم عوض می شود  وشکست نور اتفاق می افتد وبه همین علت ما در مقابل خود محیطی  ابی رنگ شبیه آب  می بینیم .

رنگین کمان نیز به علت  شکست نور  بوجود می آید  .

آینه:

قطعات شیشه ای که پشت آنها نقره اندود یا جیوه اندود شده است و می توانند نور را بازتاب دهند بازتاب از سطح آینه منظم است.

 


ویژگی های تصویر در آینه تخت
1- تصویر مجازی
2- تصویر مستقیم
3- تصویر برگردان(وارون جانبی)
4- طول تصویر با طول جسم برابر است.
5- فاصله تصویر تا آینه با فاصله ی جسم تا آینه برابر است.

 

کاربرد آینه ی تخت:
1- استفاده از تصویر مستقیم آن در خانه و وسایل نقلیه
2- استفاده از آینه برای ارسال علایم مخابراتی به فاصله دور
3- استفاده از آینه ی تخت برای اندازه گیری سرعت نور و وسایل نور بازتابی (تلسکوپ بازتابی)
4- پریسکوپ:
این دستگاه از لوله ای تشکیل شده که در دو طرف آن دو آینه ی تخت موازی نصب شده که هر یک از این آینه ها با محور آینه زوایه 45 درجه می سازد. هر تصویری که در یکی از این آینه ها دیده می شود در دیگری نیز مشاهده می شود.

 


تصویر در آینه های متقاطع:

 هر گاه جسم روشنی در فضای بین دو آینه ی متقاطع قرار گیرد پرتوهایی از جسم به هر یک از دو آینه می تابد و دو تصویر مجازی به وجود می آورد. اگر پرتوها پس از باز تابش های متوالی به آینه برخورد کنند تصویرهای دیگری نمایان می شود. مانند زیبابین

 

آینه های کروی:

الف) آینه مقعر(کاو): اگر سطح داخلی آینه بازتاب کننده باشد، به آن آینه کاو می گویند.
نکته 1: اگر یک دسته پرتو نور موازی به آینه کاو بتابد پرتوهای بازتابیده در یک نقطه به نام کانون حقیقی به هم می رسند.
کانون با حرف F نمایش داده می شود.
به فاصله کانون تا آینه، فاصله کانونی می گویند و با حرف f نمایش می دهند.


نکته2: آینه های کاو می توانند از یک جسم هم تصویر مجازی و هم تصویر حقیقی ایجاد کنند.
تشکیل تصویر حقیقی یا مجازی، بستگی به فاصله جسم از آینه های کاو دارد. هر چه جسم به آینه نزدیک تر باشد، تصویر در فاصله ای دورتر ایجاد می شود و هرچه جسم را از آینه دور کنیم تصویر به آینه نزدیک تر می شود.ب) آینه ی کوژ: اگر سطح خارجی آینه بازتاب کننده باشد، آن را آینه ی کوژ می گویند.
نکته1: هرگاه پرتوهای نور موازی محور اصلی به آینه محدب بتابد، طوری باز می تابد که امتداد پرتوهای بازتاب از یک نقطه روی محور اصلی می گذرند. این نقطه را کانون اصلی آینه ی محدب می نامند. کانون آینه محدب مجازی است.


نکته 2: تصویر در آینه ی محدب همواره مجازی، کوچک تر از جسم و مستقیم خواهد بود.


 عمق ظاهری، عمق واقعی:

هنگامی که از هوا به جسمی در داخل آب نگاه کنیم آن جسم به سطح آب نزدیکتر و وقتی از داخل آب به جسمی در هوا نگاه کنیم، دورتر به نظر می رسد. وقتی نور به طور مایل از یک محیط شفاف وارد محیط شفاف دیگر می شود، در مرز مشترک دو محیط، تغییر می دهد(شکسته می شود) همین عامل سبب بالاتر دیده شدن جسم نسبت به سطح واقعی گردد.


منشور:
قطعه ای مثلثی شکل است که از یک ماده شفاف مثل شیشه یا پلاستیک های بی رنگ ساخته می شود. وقتی پرتوهای نور به یکی از دیواره های منشور برخورد می کند و به آن وارد می شود، در اثر پدیده ی شکست مسیرش تغییر می کند. این پرتو هنگام خروج از دیواره ی دیگر منشور نیز، دچار تغییر می شود.


آزمایش نیوتن:
هرگاه شعاع نور سفیدی بر یک وجه منشور شیشه ای که قاعده ی آن به شکل مثلث است بتابانیم، نور سفید تجزیه شده و پرتوهای خروجی از منشور بر روی پرده طیف رنگینی از هفت رنگ قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش را تشکیل می دهد. علت این پدیده آن است که میزان شکست نورهای رنگی مختلف، با هم یکسان نیست.  هرگاه نور سفید وارد منشور شود،  تغییر مسیر رنگ های  تشکیل  دهنده ی نور سفید از قرمز تا بنفش بیش تر شده و به هنگام خروج از منشور رنگ های مختلف نور سفید از یکدیگر جدا می شوند.
جداسازی رنگ های نور سفید به وسیله ی منشور را پاشیدگی نور (پاشیده شدن) می گویند.

 

به مجموعه نورهای رنگی که از پاشیده شدن نور در منشور به وجود می آید طیف نور گفته می شود.


انیمیشن های آموزشی علوم
     
 


روش دانلود انیمیشنها:

برای ذخیره فایل های انیمیشن بر روی سیستم خود دوروش متداول وجوددارد:

۱- روی لینک دانلودفایل فلش کلیک کنید.درصورتی که فایل فلش دریک صفحه جدید بازشد،آدرس آن رادر یک برنامه دانلود منیجرکپی کنید تادانلودشود.

۲- ابتدا یکی از نرم افزارهای Flash Capture یا Flash Saver ویا  Save Flash رانصب کنید.سپس روی لینک دانلودفلش هر انیمیشن کلیک کرده تادرصفحه جدید انیمیشن رامشاهده نمایید.سپس باراست کلیک روی انیمیشن آن راذخیره نمایید.
تاريخ : ۱۳٩۱/۱٠/۱٥ | ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : طاهره شکیبایی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.